Eter skrobiowy

  • Building Mortar Additive Starch Ether Thickening and Water retention

    Dodatek do zaprawy budowlanej Zagęszczający eter skrobiowy i zatrzymywanie wody

    1. Eter skrobiowy jest rodzajem białego drobnego proszku otrzymywanego z naturalnych roślin poprzez modyfikację, wysoką reakcję eteryfikacji i suszenie rozpyłowe. Tak nie jestNie zawierają plastyfikatorów ani rozpuszczalników organicznych.

    2. Eter skrobi może poprawić właściwości użytkowe i zoptymalizować urabialność suchej zaprawy poprzez modyfikację grubości i reologii różnych suchych zapraw na bazie cementu i gipsu.

    Eter skrobi może być stosowany razem z eterem celulozy (HPMC, HEMC, HEC, MC) w celu uzyskania lepszej funkcji zagęszczania, odporności na pękanie, odporności na zaciekanie, wyjątkowej smarności i poprawy urabialności. Dodanie pewnej ilości eteru skrobiowego może zmniejszyć zużycie eteru celulozy, obniżyć koszty i poprawić wydajność konstrukcji.